Den østrigske pinscher er en urrace. Ved udgravninger af 4000 år gamle pælebyer ved Mond- og Attensøen i Østrig har man fundet hundekranier, der i mindste detalje er identiske med de østrigske pinschere, vi kender i dag.

Denne hundetype var almindelig overalt i Europa i tidligere tider, og den er uden tvivl stamfaderen til vore dages pinschere og schnauzere. Denne urpinscher har holdt sig uforandret i Østrig.

Det var den østrigske professor i kynologi Dr. Emil Hauck, der opdagede den østrigske pinscher og blev klar over at denne „bondehund” besad nogle meget værdifulde egenskaber, der var værd at bevare for fremtiden.

Han fik sat et systematisk opdræt i gang og i 1928 blev der på en Wienerudstilling vist 57 østrigske pinschere. I 1928 blev racen anerkendt af den østrigske kennelklub ØKV. og i 1929 af FCI.

Desværre tabte man interessen for disse hunde gennem tresserne og halvfjerdserne og i 1975 var der kun nogle få stykker tilbage; men det er heldigvis lykkedes at redde racen. I dag bliver den opdrættet i Østrig, Holland, Belgien, Tyskland og i særdeleshed i Danmark, hvor racen gennem de sidste 10 år har haft en mærkbar fremgang.